ONVZ Zorgverzekeraar biedt elk jaar opnieuw een platform aan goede, doeltreffende ideeën voor een betere zorg. Het beste idee belonen wij met 10.000 euro.

Criteria

Reglement van deelname Het Beste Zorgidee 2017

Deelname aan Het Beste Zorgidee staat open voor natuurlijke personen, zoals verzekerden, patiënten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Producenten en fabrikanten met een commerciële achtergrond zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers kunnen meerdere ideeën inzenden. ONVZ biedt met Het Beste Zorgidee een podium aan personen met ideeën die de zorg beter kunnen maken en faciliteert de winnaar waar mogelijk bij het realiseren van zijn of haar idee. ONVZ zal de ideeën niet zelf uitvoeren.

Door deelname verklaart deelnemer zich akkoord met dit reglement.

Minderjarige deelnemers verklaren door inzending toestemming te hebben verkregen van (een) ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger voor deelname aan Het Beste Zorgidee. ONVZ Zorgverzekeraar kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om inzage in een geldig identiteitsbewijs vragen.

Voorwaarden
Het idee moet voldoen aan de volgende vijf criteria:

  • Het idee levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit (gericht op zorginhoud of dienstverlening), de effectiviteit, de doelmatigheid, de toegankelijkheid van de zorg of een combinatie van deze factoren.
  • Het idee is concreet/praktisch toepasbaar in het Nederlandse zorgveld.
  • Het idee is resultaatgericht en realiseerbaar tussen nu en volgend jaar.
  • Het effect van het idee is meetbaar.
  • Het is een vernieuwend idee in de zorg, dat wil zeggen: het bestaat nog niet.

Het intellectuele eigendomsrecht van Het Beste Zorgidee blijft van de inzender. Indien u een idee instuurt, staat u wel toe dat ONVZ dit idee bundelt en/of publiceert.

Publiciteit
Als u wordt genomineerd of als u wint, verbindt u zich tot het verlenen van medewerking aan publiciteit rond Het Beste Zorgidee. Concreet houdt dit onder meer in dat u als deelnemer bereid bent om uw idee aan de jury te presenteren, dat u bereid bent mee te werken aan interviewverzoeken en dergelijke van journalisten en dat u aanwezig kunt zijn bij de awarduitreiking.

Idee inzenden
Het inschrijfformulier op deze website dient volledig te worden ingevuld; dit formulier vormt de basis voor de beoordeling door de jury. Inschrijven kan tot 11 oktober.

Genomineerden en winnaar
Een deskundige jury nomineert uit de inzendingen drie ideeën. Op de website van Het Beste Zorgidee kiest het publiek zijn favoriete idee. Tijdens een feestelijke uitreiking wordt bekendgemaakt welk idee de meeste stemmen heeft gekregen en daarmee Het Beste Zorgidee van Nederland 2017 is. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van bruto € 10.000. Dit bedrag kunt u gebruiken (als basis) om uw idee te realiseren.

Privacy
ONVZ verwerkt persoonsgegevens die in het kader van Het Beste Zorgidee van deelnemers worden verkregen, uitsluitend voor de uitvoering van Het Beste Zorgidee . De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De deelnemer mag ONVZ op elk moment verzoeken zijn/haar gegevens uit de database te verwijderen. Voor het overige is de privacyverklaring van ONVZ van toepassing die te raadplegen is op www.onvz.nl.

Overig
De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. ONVZ behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname in geval van fraude. Het beschikbare prijzengeld is niet overdraagbaar. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit deze melding